terug
13/04/2018

Expertsessies informatievoorziening met experts van binnen en buiten de ggz

Het bestuur van GGZ Nederland wil in oktober advies krijgen over zinvolle investeringen in de informatievoorziening en –beheer op de korte, middellange en langere termijn. Daarom organiseert GGZ Nederland tussen mei en september vier expertsessies. Hiervoor worden  experts van buiten de sector uitgenodigd, maar ook experts vanuit de ggz-sector zelf.

Tijdens de Regelgekte4daagse is afgelopen week gesproken over het informatiebeleid. Met medewerkers van leden is gekeken welke onderzoeksvragen we moeten beantwoorden in expertsessies over dit onderwerp:

  1. Waar zit de effectiviteit van een behandeling en hoe kun je die slimmer en sneller zichtbaar maken voor belangstellende partijen? En hoe kun je contextuele factoren als een tekort aan behandelaren hierin meewegen? Bij het beantwoorden van deze vraag betrekken we behandelaren binnen de ggz, visionairs die begaan zijn met techniek, het bedrijfsleven dat goed is ingericht op logistieke processen (bijvoorbeeld vrachtwagenfabrikanten) en het gebruik van slimme technieken als de toepassing van barcodes enzovoort.
  2. Hoe kom je tot betrouwbare en valide continue metingen van kwaliteit (van zorg) en van bedrijfsvoeringprocessen? Gedacht wordt om partijen als het CBS, VINT, KPN, Surner en Phillips Healthcare hierbij uit te nodigen.
  3. Hoe verkrijgen we eenduidige registraties in de hele sector? Potentiële sprekers zijn VGZ Kraamzorg, chainexperts, Sogeti, de NZa, de NVZ en Vecozo. Belangrijk is om succesvolle pilots op dit vlak het podium te bieden.
  4. Welke technologie bestaat er al om het werk op de werkvloer makkelijker te maken en hoe kunnen we die zo snel mogelijk implementeren? Voorbeelden die aan de orde kwamen zijn het filmen van gesprekken tussen patiënt en behandelaar, apps voor ambulant werken.

Bij het formuleren van de onderzoeksvragen is geredeneerd vanuit de vier doelen/ambities van het Informatieberaad:

  • Patiënten hebben inzicht in hun dossier en resultaten;
  • Medicatieveiligheid 2.0;
  • Vergroten van e-health;
  • Koppeling tussen zorgstandaarden en informatiestandaarden.

GGZ Nederland gaat aan de slag met het samenstellen van een aantrekkelijk programma per expertsessie. Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd naar alle betrokkenen in de ggz.

vorige volgende