terug
03/01/2019

Laatste en vijfde expertsessie Informatie 30 oktober 2018

In de laatste expertsessie hebben deelnemers in de Social Impact Factory in Utrecht het net opgehaald van de afgelopen sessies over het afgelopen half jaar. Er zijn zeven TECH talks gegeven, vier storyboards uitgewerkt, een tijdlijn met technologische ontwikkelen is geschetst en veel informatie is tussen de deelnemers gedeeld. In deze laatste bijeenkomst stond de prioritering van de technologische ontwikkelingen voor de toepassing in de ggz centraal. De deelnemers ontwikkelden ook twee concept-voorstellen waarmee GGZ Nederland een Mental Impact Lab kan opzetten volgens de nieuwe Next-Level beweging van de brancheorganisatie.

 

De Business Model Canvas is als hulpmiddel gebruikt om de technologische ontwikkelingen te prioriteren. ‘Tekst Mining & Big Data’, ‘Blockchain’ en ‘Internet of Things (IoT)’ scoorden hoog. Twee groepen ontwikkelden daarna een toepassing hiervan voor een Mental Impact Lab.

 

De eerste groep ontwikkelde de Mental Impact Lab ‘Voorspelbare zorg’. Centraal staat de ontwikkeling van algoritmes, die herbruikbaar zijn in ggz-organisaties. Door data mining in te zetten zou zorg meer gepersonaliseerd kunnen worden en kan de data ook gebruikt worden voor vroegtijdige signalering. Gebruik maken van beschikbare data is een eerste stap. Data inzetten om zorg voorspelbaar te maken of er mee vooruit te kijken is nog meer vernieuwend. Data science is een nieuw beroepsgebied. GGZ Nederland zou op dit terrein van toegevoegde waarde kunnen zijn door het organiseren van werkplaatsen, waar kennis uitgewisseld kan worden, getraind kan worden in het gebruik van data. Innovatief bezig zijn met data is een kunst.

 

De tweede groep zette zich in voor een Mental Impact Lab ‘IoT’ vanuit de opdracht en uitdaging van betere behandeling als onderdeel van terugvalpreventie en ondersteuning van herstel. Anno 2018 is het momentum voor de inzet van IoT. Zowel cliënten als zorgprofessionals zijn er klaar voor vanuit technologisch oogpunt en de juiste zorg op de juiste plek. In de Mental Impact Lab wordt een aantal devices die op hun betrouwbaarheid is getoetst gekoppeld met het PGO en de EPD.  Resultaat zou moeten zijn betere zorg, efficiënter werken en blije cliënten.

 

Tot slot gaven deelnemers een aantal adviezen mee voor het bestuur van GGZ Nederland. Kijk vanuit de uitdagingen, zorg voor een visie en onderbouw keuzes die als een kapstok gebruikt kunnen worden bij de inzet van technologie en innovatie, maak het concreet en houd de vaart er in en organiseer in de toekomst soortgelijke sessies voor leden om beleid te peilen en informatie uit te wisselen.

vorige volgende