terug
11/12/2018

Resultaten vierde expertsessie 11 september 2018

In de TECH talk vertelt Alexander van Daele, vierdejaars aios, wat de aanleiding is geweest om een idee uit te werken voor het aanpakken van wachtlijsten. Aan de hand van ‘Guido’ neemt hij de deelnemers mee in een live demo over het gebruik van  de toepassing van blockchain.

Daarna volgde een TECH talk over de toepassing van VR (Virtual Reality) door Hobbe Jan Hiemstra, Gunter Sandino en Wieke Schrakamp. De deelnemers konden ter plekke ervaren hoe het is om een VR-bril op te zetten.

Na de twee inspirerende TECH talks hebben de deelnemers een toepassing van deze technologieën bedacht.

De eerst uitwerking is de toepassing van blockchain bij de resource-beweging. Het gaat daarbij om de cliënt die de eigen regie kan en wil nemen bij herstel en behandeling vanuit de resource-beweging. Het idee is om een app te ontwikkelen voor de invulling van de ondersteuning van de cliënt. Hoe deze zorg voor deze cliënt kan worden georganiseerd. Immers ieder uniek persoon heeft een uniek zorgplan nodig. De cliënt geeft aan welke mensen uit het wijkteam en zijn nabijheid hij ondersteuning wenst om oorzaken aan te pakken. De cliënt bepaalt daarmee zelf wie bij de behandeling betrokken wordt en welke gegevens gedeeld worden met wie. De zorg wordt dichtbij de cliënt georganiseerd. In de ontwikkelde app kunnen die personen toegevoegd worden die voor cliënt relevant zijn voor zijn behandeling. Via de app wordt er gecommuniceerd. In de app hoeven niet alle gegevens in gezet of bewaard te worden. Systemen van zorgverleners zijn de bron. Er is één waarheid die met verschillende mensen gedeeld kan worden in plaats van allerlei zelfstandige waarden. Belangrijk randvoorwaarde is de beveiliging van de gegevens in de app. Het voordeel voor de zorgprofessional met deze toepassing is dat mensen betrokken worden in de ondersteuning vanuit hun eigen expertise. En de tussenpersoon die contacten coördineert, wordt uitgeschakeld. Is efficiënter en levert minder regelgekte op.

Bij de tweede uitwerking staat de toepassing VR met inzet van minder gespecialiseerd personeel centraal. Deze uitwerking is vooral geschikt voor de patiënt bij wie VR/XR toegepast kan worden als behandeling. De patiënt bij wie VR-toepassing niet geschikt is, krijgt direct contact met de behandelaar. Door de behandeling op deze manier te splitsen wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van zorgprofessionals, een mogelijk taakverdeling of taakdifferentiatie. Inzet van VR zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden met ondersteuning van minder gespecialiseerd personeel. Hiermee wordt ook meer appèl  gedaan op de professionaliteit van de hoofdbehandelaar. Dit is wellicht ook een manier om naar het (beperktere)personeelsbestand te kijken en om werkdruk aan te pakken. Een aantal voordelen van de toepassing van VR is bijvoorbeeld dat wachtlijsten worden aangepakt, er uniformiteit is in kwaliteit, de inzet van VR kan geëvalueerd worden door systemen van elkaar te laten leren.  Het zou voor de ggz een betere imago als werkgever kunnen opleveren door de inzet van innovatie. Tot slot, is de inzet van VR mogelijk interessant voor het behoud van personeel: medewerkers doen waarvoor ze opgeleid zijn.

vorige volgende