terug
02/05/2018

Save the dates: Expertsessies Informatievoorziening van GGZ Nederland

 

 

 • tweede expertsessie: donderdag 24 mei, 9.00 – 13.00 uur Prodentfabriek Amersfoort
 • derde expertsessie: dinsdag 26 juni, 9.00 – 13.00 uur (locatie volgt)
 • vierde expertsessie: dinsdag 11 september, 13.00 – 17.00 uur (locatie volgt)
 • vijfde expertsessie: dinsdag 30 oktober, 13.00 – 17.00 uur (locatie volgt)

Voor wie?

De expertsessies worden speciaal georganiseerd voor de professionals in ggz-instellingen die informatiebeleid in hun portefeuille hebben zoals informatiearchitecten, eHealth projectleiders, EPD projectleiders, directeuren ICT en managers ICT.

Noteer de data vast in de agenda. Uw aanwezigheid kunt u doorgeven via Ineke de Ridder: idridder@ggznederland.nl. Hou de nieuwsbrief van GGZ Nederland en GGZ Connect in de gaten voor meer informatie over de locatie en het programma.

Start expertsessies Informatievoorziening

In de eerste expertsessie tijdens de Regelgekte4daagse van GGZ Nederland eind maart zijn met leden van GGZ Nederland vier onderzoeksvragen geformuleerd over het informatiebeleid, zodat ook vanuit dit beleid wezenlijk wordt bijgedragen aan het verminderen van regeldruk in de ggz-sector. De onderzoeksvragen zijn:

 1. Waar zit de effectiviteit van een behandeling en hoe kun je die slimmer en sneller zichtbaar maken voor belangstellende partijen? En hoe kun je contextuele factoren als een tekort aan behandelaren hierin meewegen?
 2. Welke technologie bestaat er al om het werk op de werkvloer makkelijker te maken en hoe kunnen we die zo snel mogelijk implementeren?
 3. Hoe kom je tot betrouwbare en valide continue metingen van kwaliteit (van zorg) en van bedrijfsvoeringprocessen?
 4. Hoe verkrijgen we eenduidige registraties in de hele sector?

Bij het formuleren van de onderzoeksvragen is geredeneerd vanuit de vier doelen/ambities van het Informatieberaad:

 • patiënten hebben inzicht in hun dossier en resultaten;
 • medicatieveiligheid 2.0;
 • vergroten van e-health;
 • koppeling tussen zorgstandaarden en informatiestandaarden.

Advies bestuur

Het bestuur van GGZ Nederland wil in oktober/november 2018 advies krijgen over zinvolle investeringen in de informatievoorziening en –beheer op de korte, middellange en langere termijn.

Programma 24 mei 2018

Op 24 mei a.s. staat de eerste onderzoeksvraag over effectiviteit en zichtbaarheid centraal. Stapsgewijs en met begeleiding wordt u samen met collega-organisaties uitgedaagd om een tijdlijn voor het informatiebeleid in de ggz-sector te formuleren. Welke kennis brengt u in om de sector een stapje verder te helpen en wat hoort u wat u kunt helpen voor uw eigen organisatie? Vragen als ‘Wat moet geborgd worden? Wat moet verder uitgerold worden? Wat moet gecoördineerd worden?’ komen voorbij.

3 gasten van buiten de sector nemen u mee via TED-achtige presentaties hoe zij zien hoe de ggz aan de slag kan gaan met de onderzoeksvraag van deze dag. Blijft het bij alleen bij deze inspiratie of kan het geconcretiseerd worden? Samen met collega-instellingen maakt u een vertaling naar de eerste bouwstenen voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag. Daarbij kijkt u onder andere naar relevantie, haalbaarheid en schaalbaarheid van de spiegelingen die uit de TED-achtige presentaties komen afgezet tegen de tijdlijn.

Doorkijkje volgende expertsessies

In de derde sessie wordt de focus gelegd op onderzoekvraag 2 over welke technologie er al bestaat om het werk makkelijker te maken, maar ook welke nieuwe technologie interessant is. In de vierde sessie wordt de aandacht gericht op de onderzoeken 3 en 4. Hoe kom je tot continue metingen? Hoe verkrijgen we eenduidigheid over registraties in sociaal domein? Ook hier worden gasten uitgenodigd om u te inspireren om daarna samen aan de slag te gaan met deze nieuwe informatie.

In de vijfde sessie worden de bouwstenen uit de eerdere sessies samengevoegd en wordt er een vertaling gemaakt naar onder andere projectvoorstellen, prototypen. Deze samen vormen de aanzet tot een advies voor het bestuur van GGZ Nederland: de bijdrage van informatiebeleid aan het verminderen van regeldruk in de ggz-sector.

vorige volgende