terug
29/05/2018

STEEDS MEER CONTROLEURS IN DE SPREEKKAMER; GGZ NEDERLAND TELEURGESTELD IN AFSPRAKEN OVER ‘REGELGEKTE’

GGZ Nederland heeft ingestemd met het sectorplan regeldruk ggz van het ministerie, maar stelt wel de voorwaarde dat alle betrokken partijen duidelijke afspraken maken over de resultaten. Wij vinden het teleurstellend dat op cruciale punten de afspraken nog onvoldoende concreet zijn. De ggz heeft te maken met toenemende krapte op de arbeidsmarkt, hoge werkdruk en wachttijden. Ook hiervoor is het nodig de regelgekte in de ggz structureel aan te pakken en daadwerkelijk terug te dringen.

In de geestelijke gezondheidszorg besteden onze hulpverleners een derde van hun tijd aan administratie en dit ten koste gaat van de kwaliteit van hun dagelijks werk.

Uit onderzoek van GGZ Nederland blijkt hoe hoog de lastendruk in de ggz is en hoe lastig het is om dat tij te keren. Daarom zijn we eind 2017 de bewustzijnscampagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ gestart, met het doel om het kabinet Rutte III en heel Nederland wakker te schudden. Het bijbehorende manifest Minder Regelgekte Meer Zorg, met zeven uitgangspunten voor een nieuwe regelstandaard, is door meer dan 160.000 mensen ondertekend. Er is dus brede steun om de lastendruk in de ggz fors te verminderen.

TOETSING KWALITEIT VERSUS RECHTMATIGHEID HET GROOTSTE KNELPUNT

Minder Regelgekte Meer Zorg bereiken we alleen als inkopende partijen als zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren, ggz-aanbieders, instanties als de NZa, het Zorginstituut en toezichthoudende organen als de IGJ voortaan anders met elkaar omgaan. De huidige inkoop-, registratie-, facturatie- en verantwoordingseisen van inkopende partijen belemmeren behandelaren in de uitoefening van hun vak. Er is te weinig vertrouwen in de kwaliteit van onze professionals waardoor zij al hun handelingen moeten registreren. Dit leidt tot een afvinkcultuur die ten koste gaat van de tijd voor patiënten. Doet men niet mee aan het zetten van de vinkjes, dan volgt als vanzelf een financiële afrekening. Langzaamaan zien we steeds vaker en steeds meer controleurs in de spreekkamer, om te checken of iemand aan de regels voldoet, zonder dat we ons de vraag stellen of patiënten daar nu echt beter van worden.

AANPAK REGELGEKTE DOOR DE GGZ ZELF

We organiseerden schrapsessies voor ggz-organisaties. Hier bleek vaak dat sommige registraties overbodig zijn en dat veel werkzaamheden efficiënter georganiseerd kunnen worden. We organiseren ook zogenoemde ‘tafels van niks’ met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, de NZa en het Zorginstituut, waarbij we een administratief belastende regeling tegen het licht houden en ons de vraag stellen wat er qua registraties echt noodzakelijk is voor goede patiëntenzorg en/of de werking van het zorgstelsel en wat er overboord kan. Psychiaters namen deel aan de schrapsessies van ‘Ontregel-de-zorg’ van de VVaA/VWS en benoemden 10 speerpunten qua regelgekte, die zijn opgenomen in het sectorplan regeldruk ggz van het ministerie van VWS. Verder bekijken we hoe ggz-organisaties slimmer met informatievoorziening en –uitwisseling om kunnen gaan, zodat vaker dezelfde (pakketjes) data gebruikt kan worden voor verantwoording over de zorg en de bedrijfsvoering.

vorige volgende