terug
13/04/2018

Wat doet GGZ Breburg omtrent regelgekte?

Minder regelgekte in de zorg in Nederland? Het kan en het werkt. GGz Breburg is partner in zorgcombinatie Crossroads. Binnen de regio West-Brabant West (WBW) werken de gemeentelijke overheid als opdrachtgever en de jeugdzorginstellingen als opdrachtnemers in vertrouwen met elkaar samen. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat er minder regels nodig zijn.

Dat is onder andere aan het volgende te zien:

  • Het stelsel WBW is niet een inkoop-, maar een gespreksmodel. Centraal in het gespreksmodel staan de zorgvraag en de doelen die we sámen willen behalen en niet de kosten.
  • De regio werkt sinds 2015 zonder beschikking. Uitgangspunt is het gezinsplan en dat maakt een beschikking overbodig.
  • Er is sprake van resultaatfinanciering. Aan het begin van het zorgtraject wordt een afspraak gemaakt die geldt tot het zorgarrangement is afgerond. Aanbieders hoeven tussentijds niet terug te komen om toestemming voor nieuwe of gewijzigde inzet te vragen.

GGZ Breburg is trots op deze samenwerking en heeft op 21 maart jl. hun werkwijze mogen toelichten aan de VVD-fractie in Den Haag. Hieronder de delegatie uit West-Brabant West voor het gebouw van de Tweede Kamer:

  • Ruut van Andel, van Zi2t, links op de foto
  • Marieke Kavelaars van zorgcombinatie Crossroads, midden op de foto
  • Patrick Ros van gemeente Roosendaal, rechts op de foto

Informatie over het Crossroads zorgaanbod is te vinden op:
www.zorgcombinatiecrossroads.nl

vorige volgende