terug
03/12/2018

Wat staat er op stapel, tot het einde van 2018

 

2018 stond in het teken van daadwerkelijke vermindering van de regeldruk in de ggz, zowel op landelijk niveau als op lokaal en/of regionaal niveau. Tevens hebben we samen met onze leden gekeken hoe we met behulp van techniek regelarmer kunnen werken in de ggz. De werkvloer ervaart nog een hoge lastendruk, maar achter de schermen zijn dit jaar flinke stappen gezet in het terugdringen ervan.

 

Grote bewustwording bereikt

De campagne Minder Regelgekte Meer Zorg leverde meer dan 162.000 handtekeningen op onder het manifest tegen de regelgekte. Een ongekend succes in een relatief korte periode, waarmee we onze stakeholders in het eerste kwartaal van 2018 flink onder druk hebben gezet. De impact van deze campagne op het overleg met vooral landelijke stakeholders leverde ons in november een zilveren Effie-award op.

 

Concrete afspraken gemaakt

In het tweede kwartaal is het gelukt om concrete afspraken te maken over vermindering van de regelgekte in de ggz met o.a. het ministerie van VWS, ZN, de NZa, MIND LPPG, het ZiN en de beroepsverenigingen. Deze afspraken zijn terug te vinden in:

Kern van de gemaakte afspraken is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen toetsingen op kwaliteit en toetsingen op rechtmatigheid en een meer procesgerichte interne en externe verantwoording. In de meerjarenafspraken forensische zorg is een administratieve lastenreductie van 25% afgesproken.

 

Resultaten op korte termijn

De werkvloer ervaart nu nog een hoge lastendruk, maar achter de schermen zijn dit jaar flinke stappen gezet in het terugdringen ervan. Op 1 december komt de Commissie Voetelink met haar advies over gepast gebruik en een meer procesgerichte verantwoording van behandeling en begeleiding, in plaats van de afvinkcultuur per iedere individuele cliënt die we nu hebben. Direct daarna gaat de Taskforce Zelfonderzoek aan de slag met het verminderen van het aantal controlepunten voor het zelfonderzoek over 2017. Begin januari weten we dan wat we niet meer hoeven te registreren. Op 1 december komt ook het Zorginstituut met een voorstel om de administratieve lasten rondom het Kwaliteitsstatuut te verminderen. Verder zijn we samen met VWS, ZN, de NZa, MIND LPPG en de beroepsverenigingen al een heel eind met de uitwerking van het Actieplan Ontregel-de-Zorg van staatssecretaris Blokhuis. Binnenkort delen we de eerste resultaten met alle zorgaanbieders.

vorige volgende